08.

Villa DV - Heusden

Landelijke ruime villa met in het landschap opgaande tuin

Heusden Heusden Heusden Heusden Heusden Heusden Heusden Heusden Heusden Heusden Heusden
Heusden

Landschapstuin

Het ontwerpen van deze tuin was een hele uitdaging omdat de verhardingselementen reeds waren voorzien en er ook een uitgebreid aantal zaken gevraagd werden door de opdrachtgever. Er moest extra ruimte voorzien worden voor moestuinieren, kippen, een waterelement. Bovendien moesten we rekening houden met onderhoudsvriendelijke beplanting.

 

Waterelement en moestuinbakken

Daar de vormgeving en indeling van de terrassen naar ons inziens heel versnipperd waren, werd het waterelement achteraf geïntegreerd in het terras. Ook de moestuinbakken werden hier uitgelijnd bijhorend voorzien. De combinatie van de zachte kleur van de spiegelvijver, de roestbruine moestuinbakken en het beige grind maken van al deze gegevens een kloppend geheel. 

 

Siergraslobben en beplanting

Gezien er al heel wat rechtlijnige elementen in de tuin aanwezig waren, werd voor de groenpartijen gekozen voor organische plantvakken en lobben met hoogstambomen en siergrassen, die op zich voor een rustgevende sfeer zorgen en perfect opgaan in het landschap. Om maximale eenheid en relatie te creëren tussen voor- en achtertuin werden groenvormen in beiden herhaald aan de hand van meerstammige bomen, wolkenmassieven en lage beplanting. 

  • Concept: Studio Landschap
  • Uitvoering: Tuinen Moens & Studio Landschap